הכשרת מכשיר מיקרוגל מורכבת מכמה שלבים:

חלל המיקרוגל – את חלל המיקרוגל אי אפשר להגעיל או ללבן ולכן יש הסוברים שאין אפשרות להכשירו.[1] אומנם רבים מהפוסקים סוברים שכיוון שנאסר המיקרוגל רק על ידי אדים, ניתן גם להכשירו על ידי אדים.

תחילה יש לנקות את חלל המיקרוגל היטב. כאשר חומם בו מאכל איסור, או בשר וחלב בתוך 24 שעות, יש להמתין לפני ההכשרה 24 שעות ללא שימוש.

יש להכניס למיקרוגל כוס או קערה של מים ולהפעילו (בחום הגבוה), עד שתתאדה כחצי מכמות המים (בדרך כלל כ-10 דקות).

 

צלחת המיקרוגל – תחילה יש לנקות את הצלחת והגלגלים שתחתיה, לאחר מכן יש להכשירה בנפרד בתוך מים רותחים.[2] אם אין כלי רחב דיו שהצלחת נכנסת לתוכו, ניתן להרתיח מים בתבנית רחבה, ובעת הצורך ניתן להרתיח מים בכלי קטן יותר ולסובב בו את הצלחת כך שכולה תעבור במים בסופו של דבר.[3]

לדעת חלק מהפוסקים הספרדים צלחת הזכוכית אינה בולעת ואין צורך להכשירה, אלא די לנקותה היטב.

 

כיסוי מיקרוגל – אם כיסוי הפלסטיק שרגילים להניח על המאכלים במיקרוגל טעון הכשרה, יש לנקות אותו היטב תחילה (בפרט בנקבי יציאת האדים), ולהגעילו בכלי ובו מים רותחים.[4]

 

מיקרוגל משולב גריל – אם מכשירים את המיקרוגל מבשרי לחלבי ולהפך – יש להכשירו ככל מיקרוגל אחר, אך להוסיף הפעלה של תוכנית הגריל למשך כחצי שעה.

אם מכשירים את המיקרוגל מתקלה שהתרחשה בו (מאכל טרף שחומם בו, או חלבי ובשרי שחוממו יחד או בתוך 24 שעות) - כאשר התקלה אירעה כשהשתמשו בתוכנית ללא הגריל, יש להכשירו ככל מיקרוגל אחר, ולהוסיף הפעלה של הגריל למשך כחצי שעה. לעומת זאת כאשר התקלה אירעה בשעה שתוכנית הגריל פועלת, הכלים שבו טעונים ליבון חמור עד שיתאדמו. ולא כל הכלים יוכלו לעמוד בליבון כזה בלא שיתקלקלו.

 

[1] הגר"מ אליהו, הלכות חגים פרק ה, עז.

[2] יש הנמנעים מהכשרת כלי זכוכית, אך רבים התירו בהכשרה של בשר לחלב (ולהפך), ובפרט בצלחת עמידה לחום.

צלחת המיקרוגל איננה צריכה ליבון אף שמחממים עליה מאכלים יבשים, משום שהיא איננה על גבי האש.

[4] אף שמכסים בו גם מאכלים יבשים הוא אינו טעון ליבון, משום שהחימום בו איננו על גבי האש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות