שיש או משטח עבודה שרוצים להעבירו מבשרי לחלבי, או כאשר נפל עליו מאכל איסור חם:
לשיטת הספרדים: יש לנקות את המשטח היטב, ולערות עליו מים מקומקום או ממיחם רותח (לכתחילה יש לערות כשגוף החימום פועל והמים רותחים), יש להקפיד לערות ישירות על פני כל השיש. לאחר מכן ניתן להשתמש בשיש כרגיל. (אם חתכו על המשטח מאכלים חריפים באופן ישיר, יש להכשירו כמו האשכנזים).
לשיטת האשכנזים: יש להכשירו על ידי עירוי של מים רותחים, על גבי אבן או ברזל מלובנים המונחים בצמוד למשטח השיש. יש להקפיד להעביר את האבן או הברזל על פני כל השיש ולערות עליהם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות