האם המאכל שפגע במכשיר - חם?

הערה: מאכל נחשב חם כאשר קשה לגעת בו במשך מספר שניות מבלי להירתע.

© כל הזכויות שמורות לכושרות