מידע יישומי - במה לכשרות

מו"ר הרב אליקים לבנון הלכות ימי העומר

הראשל"צ יצחק יוסף חרקים בחסה

מעבדת מכון התורה והארץ הדגמה של ניקוי ירק עלים בסטרילי

הרב זאב ויטמן מיעוט המצוי

הרב משה כ"ץ מוצרי חו"ל

הרב יהודה עמיחי שווי מחצית השקל

רבני מכון התורה והארץ ירק עלים כהלכה

הרב יואל פרידמן ומאיר פרנקל כלאים

הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל משמעות טו בשבט לערלה

הגר"ד ליאור שליט"א משמעות הלכתית של טו´ בשבט

© כל הזכויות שמורות לכושרות