שאל את הרב » שימורים שמיטה

  • שימורים שמיטה
  • תוכן השאלה
  • ראיתי באתר כושרות שיש לקנות שימורים רק בכשרויות מסוימות. נוכחתי לראות כי עכשיו שאנחנו בשנה שמינית הבדצים נותנים הכשרים ליבול חול/נוכרי. איזה כשרויות טובות לשימורים של היתר מכירה? תודה רבה.
  • תוכן התשובה
  • כל דבר לגופו של ענין. לפעמים הכל אותו דבר חוץ מזה שהירק הוא היתר מכירה. למי שאוכל היתר מכירה יש להתקשר למשגיח של המפעל לשאול אותו האם הסיבה היחידה שאין כשרות מהדרין היא רק בגלל מקור הירק.


  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך ג' כסליו ה'תשע"ז

© כל הזכויות שמורות לכושרות