המומלצים שלנו » מסעדות ומלונות מומלצים

במנוע החיפוש להלן מופיעים מסעדות ובתי עסק שלמיטב ידיעתנו הינם ברמת כשרות נאותה. רוצים להבין יותר למה צריך את רשימת המומלצים שלנו וכיצד היא נקבעת? לחצו וקראו

הוראות שימוש:
  • יש למלא בשדות החיפוש את הפרטים הרלוונטיים.
  • אם בית העסק מופיע ברשימת התוצאות יש ללחוץ עליו כדי לשים לב לפרטים המדויקים: למיקום, לסניף (המלצה על מסעדה ספציפית לא מהווה אישור לכל הרשת), ולהערות הכתובות בהמלצה (לעיתים רק חלק מהמוצרים שבבית העסק מומלצים).
  • מנוע החיפוש מתעדכן לפי עדכונים שאנו מקבלים מנותני הכשרות, על מנת לוודא שלא חל שינוי בכשרותו של בית העסק באחריות הסועד לבדוק כי תעודת הכשרות בעסק מתאימה לזו הרשומה באתר.
  • באירועים בהם מוגש אוכל שהובא ממסעדה או קיטרינג מומלצים - יש לוודא שישנה תעודת כשרות ומשגיח במקום, להרחבה לחץ כאן
  • לא מצאתם ברשימה עסק מסוים? זה לא מעיד בהכרח שהוא אינו כשר, אלא שאין לנו מספיק נתונים כדי שנוכל להמליץ עליו, במקרים כאלו אנו ממליצים לברר עם המשגיח על רמת הכשרות במקום, לצפיה בדף עזר לבירור רמת הכשרות לחץ כאן

מצאתם פרטים שאינם מדויקים? לחצו כאן והשאירו לנו הודעה עם הפרטים המלאים. 

חיפוש בתי עסק מומלצים

מלא את הפרטים בתיבה המתאימה

 

בתי עסק מומלצים בסביבתך

© כל הזכויות שמורות לכושרות