במה לכשרות » גילוי דעת בנושא כשרות הבשר

גילוי דעת בנושא כשרות הבשר

רבני כושרות


בנושא פרסומים לא אחראיים, המופיעים באחרונה. בסוגיית כשרות הבשר והעוף בארץ ובחו"ל.

 הננו להודיע בזאת, כי המפרסם ידיעות אלו, אינו מוסמך ואינו ראוי לעסוק בנושאים הללו.

ככלל, רמת הכשרות בארץ בפרט, ראויה להערכה רבה.

ניתן לעקוב אחר הפרסומים, באתר "כושרות" כדי ללמוד מהם הכשרויות המועדפות.

אולם חלילה לקבוע שלא ניתן לסמוך על הכשרויות בארץ ובחו"ל.

 

יאכלו ענוים וישבעו!

© כל הזכויות שמורות לכושרות