במה לכשרות » קניית שתילים עציצים ופרחים בשמיטה

קניית שתילים עציצים ופרחים בשמיטה

מו"ר הרב אליקים לבנון

א.      פרחים וצמחי נוי שאין להם ריח (לרובם כיום אין ריח) אין בהם קדושת שביעית.                          אולם, אסור לשותלם בשמיטה. (שתילה מותרת רק בתוך בית, שיש לו רצפה ויש לו גג).

ב.       לכן: מותר למכור ולקנות שתילים ופרחים, מפני שאין בהם קדושה וממילא אין איסור סחורה. אולם, אם נשתלו בשביעית, יש איסור לקנותם, מפני שבכך אנו מסייעים בידי עוברי עבירה.

ג.        עד תחילת כסלו, כל הפרחים הנמכרים, נשתלו בשנה השישית, לכן במהלך חודש חשוון מותר לקנות כל שתיל או פרח.

ד.       מחודש כסלו והלאה, כאמור, אסור לחזק ידי עוברי עבירה, ויש חשש, שמא נשתלו הפרחים בשביעית.

ה.      רוב מגדלי הפרחים והמשתלות, חתמו על "היתר מכירה", לכן לפני הקניה, צריך לשאול אם נמכרה המשתלה לנוכרי. גם אם אין ידיעה ברורה, ניתן לסמוך על הרוב, ולקנות מהמשתלה, גם לאחר חודש כסלו.

ו.        במקרה שידוע לנו שהמשתלה לא נמכרה, צריך להמנע מלקנות פרחים או שתילים חד-שנתיים. צמחים רב שנתיים – אין לחשוש לשתילה, כי ודאי נשתלו בשישית.

ז.        סיכום:

איסור קניית פרחים או שתילים הוא:

  1.        רק ממשתלה שידוע שלא נמכרה.
  2.        רק מחודש כסלו והלאה.
  3.        רק בפרחים או צמחים חד שנתיים.

              כל היתר – מותר לקנותם במהלך שנת השמיטה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות