שאל את הרב » ערמונים טריים

ערמונים טריים

 • תוכן השאלה
 • האם יש חשש לקנות ערמונים טריים בארץ בחנות ללא כשרות?
  (תרומות ומעשרות, ערלה, שביעית וכו')..
 • תוכן התשובה
 • הכל מחו"ל וללא חשש ערלה, תו"מ ושמיטה.

 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך ז שבט התשפב
 • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

 • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
  להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות