מידע והלכה » חגי ישראל » פסח » מכירת חמץ

מכירת חמץ

הרב אליקים לבנון


מכירת חמץ


ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאֹר בכל גבלך (שמות, י"ג, ז)

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים (פסחים, ה, ב)

 

לכתחילה, רצוי שלא להשאיר בבית חמץ גמור, אלא לסיימו לפני פסח ולבער את מה שנותר (ואין בכך "בל תשחית").

הרוצה למכור חמץ גמור או תערובות חמץ שיש ברשותו, צריך לחתום עד יום חמישי, יג' בניסן, על טופס ייפוי כח  והרשאה לרב או למועצה הדתית, למכור את החמץ שברשותו לגוי.

טפסי ההרשאות למכירת החמץ נמצאים בידי רבני השכונות/הישובים (לבעלי מפעלים ובתי חרושת קיים שטר הרשאה שונה מהשטר הרגיל).

מי שאינו יכול להגיע ולחתום על השטר, יכול למנות שליח למכירת חמץ גם דרך אתר "כיפה" באינטרנט, לחץ פה למכירה זו.

לתשומת לב: השטר עליו חותמים הוא ייפוי כח והרשאה למכירת החמץ שתיעשה על ידי הרב, המשמש כשליחו של המוכר. בפועל, מתבצעת המכירה לגוי ביום שישי, י"ד בניסן.

 

בהתאם לכללים לעיל, יש לרכז את החמץ לפני כניסת החג במקומות סגורים ומסומנים, שאפשר יהיה להצביע עליהם בפני הגוי הקונה את החמץ.

במכירה אפשר לכלול גם טוסטר שקשה מאוד לנקותו מפירורים, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים המכילים אלכוהול (שאולי יוצר ממיני דגן) וברכונים (שאולי דבוק בהם חמץ).

 

איסור אכילת חמץ של ישראל נמשך גם באיסרו חג של פסח, שבת פרשת שמיני, שהרי החמץ נמכר לגוי ואי אפשר לחזור ולזכות בו אלא במוצאי שבת.

במוצאי שבת פרשת שמיני בשעה 19:55, כרבע שעה לאחר צאת השבת, מושלמת העסקה עם הנוכרי והחמץ שנמכר מותר בשימוש.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות