טבילת כלים


 1. הקדמה

כלים חדשים טעונים טבילה לפני השימוש ואסור להשתמש בהם ללא טבילה. אולם לא כל כלי חדש חייב טבילה שהרי החיוב תלוי בכמה פרטים הקשורים לכלי, והם:

א - לאיזה שימוש נועד הכלי

ב - , מי יצר את הכלי, או  בבעלות מי היה הכלי לפני שרכשנו אותו

ג - מאיזה חומר עשוי הכלי

 

 2. כלים הצריכים טבילה

נפרט אחד לאחד:

א. סוג הכלי

סוג הכלי, דהיינו ייעודו של הכלי - רק כלים הבאים במגע עם האוכל בזמן הכנתו או אכילתו טעונים טבילה, ולכן לא טובלים חצובות של הגז, פלטת שבת או מתקן לייבוש כלים לאחר שטיפה או מדפים שבתוך המקרר או את תנור האפייה או מעמידים ותחתיות לשימת סירים ע"ג השיש או השולחן. אבל שאר הכלים חייבים בטבילה, והם:

תבניות ורשתות של תנור, צלחת של מיקרוגל, סכו"מים, תרוודים, מצקות וכו', סירים, מחבתות, רשתות, שיפודים ומתקנים לצליית כבד, סכיני חיתוך, פומפיא וכדו', צלחות קערות וכוסות, כלים לאחסון מאכלים, צנצנות, כלי לישה כגון מערוך, מגש שמניחים עליו אוכל וכו'. בעמ' 9-1?  מובאת רשימת כלים ודינם לגבי חיוב הטבילה.

(כלים שמתפרקים, כלי חשמל, כלים חד פעמיים שמשתמשים כמה פעמים וצנצנות שרוקנו מהם את האוכל - צריך בירור מה שיטת הרב מרדכי אליהו שליט"א בנושא)

 

ב. בעלות הכלי

אלו הצריכים טבילה:

א - כלי שייצר אותו גוי או שנעשה בבית חרושת של גויים.

ב - כלי שנקנה מגוי אפילו ישראל עשה אותו.

ג - כלי שנוצר בבית חרושת של ישראל אינו חייב טבילה. אבל, אם הפועלים העובדים שם הם גויים צריך טבילה בלי ברכה.

ד - ישנם חברות ישראליות שחלק מהכלים שנושא את שמם עשויים ע"י מפעלים של גויים בחו"ל. לדוגמא - סכו"ם של מכסף או סירי סולתם, ולכן אם אין אנו יודעים בוודאות שהכלי נעשה ע"י ישראל צריך להטבילו בלא ברכה.

 

ג. מאיזה חומר עשוי הכלי

טבילה עם ברכה:

כל סוגי המתכות

כל סוגי הזכוכית כולל דורלקס, ארקודאל ופיירקס

 

טבילה בלי ברכה:

חרסינה (כתוב עליו MADE  IN CHINA)      

חרס מצופה

פורצלן כתוב עליו CHINA

כך הדין לספרדים, אשכנזים לא מטבילים כלים אלו.

 

כלים שאינם טעונים טבילה כלל:

עץ

אבן

חרס (לא מצופה)

פלאסטיק

 

3. מעשה הטבילה

  • 1. הכנת הכלי לטבילה

לפני הטבילה צריך להסיר כל דבר חוצץ בין הכלי לבין מי המקווה דהיינו מדבקות, דבק שנשאר אחרי שמורידים את הדבקיות של המחיר או של הברקוד, ועטיפות.

  • 2. מי הטבילה

צריך להטביל אך ורק במקווה טהרה או בבור המיוחד לטבילה כלים שליד המקווה.

אין להטביל בשלולית או בברכת שחייה או לשים בחוץ כדי שירד גשם על הכלי - זה לא מועיל והכלי אינו טבול, ואסור להשתמש בו.

אפשר להטביל בים תיכון או בכנרת ואף בנהר כגון הירדן.

3. הטבילה צריכה להתבצע על ידי ישראל שהגיע למצוות. קטן שלא הגיע למצוות יכול להטביל כלי כאשר גדול עומד על גביו, אבל אין לשלוח ילדים מתחת לגיל מצוות להטביל כלים לבדם ובוודאי לא לתת לגוי להטביל כלים.

4. יש להטביל את הכלי כולו במי המקווה והמים צריכים לנגוע בכל הכלי, פנים וחוץ בבת אחת - דהיינו אסור להטביל חצי כלי תחילה ואח"כ את החצי השני.

5. אפשר להטביל בתוך סל מחורר.

6. כלים קטנים או כלים שצפים כגון טרמוס ניתן להטביל כאשר אוחזים את הכלי ביד, אבל צריך קודם להרטיב את היד במי המקווה ולהחזיק את הכלי בצורה רפויה ולא להחזיק בו בחוזקה.

 

4. ברכת הטבילה

על כלי אחד - "בא"ה אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלי". וכאשר מטבילים לפחות שני כלים יש לברך "על טבילת כלים".

 

5. דינים שונים

  • 1. כאשר מוכרים חמץ בפסח - אין למכור את כלי המטבח ואם מכרו צריך להטבילם לאחר פסח שהרי הם נקנו על ידינו מהגוי שהחזיק בבעלות הכלי בימי הפסח.
  • 2. כאשר צריך גם להכשיר (להגעיל) וגם להטביל את הלכי - קודם מכשירים ואח"כ מטבילים.
  • 3. כלי שאול מגוי לא טעון טבילה.
  • 4. אם השתמשו בכלי לא טבול אין האוכל נאסר, אבל ירוקן מיד את הכלי ויטבילנו.
  • 5. אסור להטביל כלים לא בשבת ולא ביו"ט.
  • 6. כאשר אין בור לטבילת כלים מחוץ למקווה, אין לברך בתוך המקווה "על טבילת כלים" אלא יכין את הכלי לטבילה, יברך בחוץ ומיד יכנס ויטביל את הכלי בלא הפסק דיבור.

7.   היום כמעט כל הכלים החדשים הם ארוזים. לכן אם את קונה כלים חדשים ארוזים ורוצה

      להשאירם בביתך למשך זמן-מותר. כי אין חשש שמא ישתמשו בהם ללא טבילה, מאחר

      ותראי שהם ארוזים ותיכרי שהם טעונים טבילה. אבל אם יש לך בביתך כלי מסוים שאינו

     ארוז, ויש חשש שמא אחד מבני הבית ישתמש בו ללא טבילה- חייב להטבילו מיד, או לעטוף

     את הכלי ולכתוב עליו שאינו טבול, בכדי שאחרים לא יטעו.

 

6. רשימת כלים ודרך טבילתם

אולר - עם משתמשים לאוכל, צריך לפתוח את הסכינים ולטבול עם ברכה

ביציה - ממתכת: עם ברכה  

בלנדר - עם ברכה.

בסיס לכלים וסירים - לא טובלים שהרי האוכל לא נוגע בו

ברזים - הקבועים בכיור

            ברז שקונים להחלפה כגון במיחם של שבת - טבילה עם ברכה.

גביע- טבילה עם ברכה

גרילר - לעשות צלי - טבילה עם ברכה.

דלי - ממתכת ולצורך אוכל - טבילה עם ברכה

            אבל אם שימושו הוא רק להכשרת בשר, טובלים בלא ברכה.

חצובה - להנחת הקדרות ע"ג הגז - לא טובלים שהרי הוא לא נוגע באוכל.

חד פעמי - כלים חד פעמיים עיין לעיל סעיף X

חותך לביצים קשות-טבילה עם ברכה

חשמל - כלי חשמל עיין לעיל בסעיף X

טוסטר אובן - התבנית, הרשת צריכים טבילה עם ברכה.

            גוף הכלי לא טעון טבילה שהרי הוא לא נוגע באוכל.

טרמוס - להקפיד על הסרת מדבקה כאשר נחשבת אצלך כחציצה.

            טבילה עם ברכה,( ללא פירוק)

כד - אם המשקה נוגע בו כגון כד לשתייה קרה או חמה. טבילה עם ברכה.

            כאשר המשקה אינו נוגע בו כגון כד המחזיק את שקית החלב - לא טובלים.

כוסות  זכוכית- טבילה עם ברכה.

כיסוי קדרה - טבילה עם ברכה.

כלי חשמל - עיין לעיל בסעיף X.

מברשת למריחה - לא טובלים שהרי הוא עשוי מחומר שאינו טעון טבילה.

מגש (מתכת)- אם מניחים עליו אוכל בצורה ישירה - טעון טבילה עם ברכה.

            אם מניחים עליו רק כלים - לא טובלים.

מגלעין לזיתים- טבילה עם ברכה.

מגרדת (פומפיה) - טבילה עם ברכה.

מדוכה - טבילה עם ברכה.

            אבל אם הוא מיוחד לפולי קפמצקת- טבילה עם ברכה ה, טובלים בלא ברכה.

מדיח כלים - לא טובלים שהרי הוא לא בא במגע עם האוכל.

מזלג - טבילה עם ברכה.

מועך - טבילה עם ברכה.

מזרק - טבילה עם ברכה.

מחבת - טבילה עם ברכה.

מחלץ שעם מבקבוק יין - לא טובלים.

מיחם- טבילה עם ברכה.

מיקסר-כל החלקים הבאים במגע עם האוכל והם עשויים ממתכת- טבילה עם ברכה.

מערבל- כל החלקים הבאים במגע עם האוכל והם עשויים ממתכת- טבילה עם ברכה

מערוך- טבילה עם ברכה

מצקת- טבילה עם ברכה

מקלף לפירות וירקות- טבילה עם ברכה

מקצף- טבילה עם ברכה

נטלה-לא צריך טבילה

נפה-לא צריך טבילה

סיר-- טבילה עם ברכה

פומפיה-- טבילה עם ברכה

פותחן בקבוקים או קופסאות שימורים-לא צריך טבילה

פינגן-- טבילה עם ברכה

קומקום חשמלי-- טבילה עם ברכה

קוםפאות לאחסון אוכל-אם עשוי ממתכת-טבילה עם ברכה

                              

קערה- אם עשוי ממתכת-טבילה עם ברכה

                                 

שיפוד-טבילה עם ברכה

תבנית אפיה- אם עשוי ממתכת או זכוכית-טבילה עם ברכה

תיון--טבילה עם ברכה

תרווד--טבילה עם ברכה

  |  

 

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים